“Architecture starts when you carefully put two bricks together. There it begins.”

Mies van de Rohe


BOUWTEAM BEGELEIDING

Wat we bouwen start pas met het plaatsen van materiaal? Alles wat daarvoor komt, doet er niets toe of net alles, afhankelijk van hoe bewust die voorbereiding gebeurde.

Bij stadswoud geloven we dat die voorbereiding er alles toe doet. Met meer dan 12 jaar ervaring in kleine tot complexe projecten is stadswoud de partner die een vlotte communicatie mogelijk maakt tussen alle partijen van een bouwteam. Om tot een ideale start te komen zien wij 4 grote spelersgroepen die, nog voor er een steen wordt gelegd, met elkaar in gesprek moeten gaan: initiatiefnemers, ontwerpers, uitvoerders en eindgebruikers. Enkel als deze 4 groepen elkaar op tijd hebben gevonden kan een succesvol project van start gaan. 

Met ervaring in de opmaak van plannen en aanbestedingsdossiers, maar ook klassieke werfopvolging is stadswoud in staat om alle kwaliteiten die de verschillende partners aan tafel brengen helder te communiceren, zodat iedereen duidelijk hetzelfde nastreeft. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende waardenmodellen in plaats van doelstellingen. Als alle partners dezelfde waarden behartigen zal een gemeenschappelijk doel altijd bereikt kunnen worden.

Stadswoud is op deze manier een neutrale katalysator voor bouwprojecten.

 

Neem gerust contact met ons op als je meer wil weten over hoe jouw bouwproject een ideale start kan maken!

 

DUURZAAMHEIDSADVIES

Niemand kan er nog omheen dat alle bouwprojecten momenteel duurzaam moeten zijn. Maar wat betekent een duurzaam bouwproject nu? En hoe kan een bouwheer bewijzen dat hij gebouwd heeft met duurzaamheid als uitgangspunt en resultaat?

Stadswoud helpt jouw project een ideale match te vinden in duurzame tools. Dat hoeven niet altijd certificaten te zijn, maar kunnen ook duurzaamheidsmeters en online beschikbare tools zijn. Een goede keuze van tools en een definitie van duurzaamheid aan het begin van een project maakt dat alle bouwpartners makkelijker keuzes kunnen maken en voorstellen kunnen doen.

Stadswoud legt alle mogelijkheden duidelijk uit en zoekt een combinatie van tools, meters en certificaten op maat van jouw project. Met dit duurzaamheidsplan kan je makkelijker bouwpartners aanspreken, financiële middellen aantrekken en het kostenplaatje inschatten die jouw ambities met zich meebrengen.

Tijdens een tweedaagse workshop wordt je interne team bevraagd en geïnformeerd, met op het einde een duidelijk besluit dat door iedereen wordt gesteund.

ORGANISATION DESIGN

Het schalen van je bedrijf van kleine naar grote bouwprojecten is geen stap die makkelijk wordt genomen. 

Stadswoud helpt je met een audit van je organisatie. Als neutrale partij wijzen wij de sterktes en verbeteringspunten aan van je bedrijf in haar groei. 

Wij testen niet enkel de sterkte van je interne organisatie structuur, maar ook de kennis en kunde van alle medewekers in hun gezamelijk streven naar de volgende stap. Na een grondige analyse gaan we over naar advies op maat, met de toekomstvisie van het bedrijf in gedachten.

Deze doorlichting zorgt voor meer vertrouwen tijdens jullie groei en durft de vragen te stellen, die moeten gesteld worden om klaar te zijn voor de toekomst.

Niet enkel architectenbureaus en projectontwikkelaars, maar ook aannemers zullen gebaat zijn bij deze stresstest.

CONTACT

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.